loader

โฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Google Adwords
คือ การทำโฆษณาบนหน้า Google ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีคนกดดูโฆษณาของคุณเท่านั้น โดยโฆษณาของคุณจะปรากฎขึ้นตามคีย์เวิร์ดที่มีผู้ชมค้นหาและตรงกับที่คุณเลือกไว้ในแคมเปญ ซึ่งเว็บไซต์ของคุณจะปรากฎอยู่ในส่วนของ Sponsored Link ของ Google โดยสังเกตได้จากเมื่อเราค้นหาอะไรซักอย่างบน Google ผลที่ได้จากการค้นหาจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนเสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองจาก Google ในการช่วยคุณวางแผน วิเคราะห์และ ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการสร้าง แคมเปญการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter และ Tripadvisor ที่มีคนเข้าถึงนับล้านคนทั่วโลกซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ช่วยในการประชาสัมพันธ์โรงแรมของคุณเพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ผลประโยชน์จากการลงโฆษณาออนไลน์